Služby

Zabezpečovacie systémy JABLOTRON
 • návrh zabezpečovacích systémov JABLOTRON
 • montáž zabezpečovacích systémov JABLOTRON
 • servis zabezpečovacích systémov JABLOTRON
Revízie
 • východiskové odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000V bez nebezpečenstva výbuchu
 • pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000V bez nebezpečenstva výbuchu
 • revízie a kontroly bleskozvodov
 • revízie a kontroly elektrických strojov a prístrojov
 • revízie a kontroly elektrického ručného náradia
 • revízie a kontroly elektrospotrebičov, výpočtovej a kancelárskej techniky
 • podľa STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 1610, STN 33 2000-6, STN 34 1390, STN 34 1391, STN EN 62305-1-4
Elektromontáže
 • montáž elektrických inštalácií
 • montáž káblových rozvodov
 • opravy elektrických zariadení
 • opravy elektrických strojov a prístrojov
 • podzemné káblové rozvody
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
Bleskozvody
 • montáž bleskozvodov
 • opravy bleskozvodov
 • servis a údržba bleskozvodov
 • rekonštrukcia bleskozvodov
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie