Referencie

 • Bratislava Vrakuňa - elektroinštalácia, bleskozvod dvanásťbytového obytného domu, foto >>> foto >>>
 • Chtelnica, Rajňanská - elektroinštalácia, bleskozvod objektu na rekreačné účely, foto >>>
 • Vrbové, ZŠ Komenského - revízie elektroinštalácie a bleskozvodov, foto >>>
 • Rakytovce Banská Bystrica - elektroinštalácia, bleskozvod novostavby rodinného domu, foto >>>
 • Hlboké nad Váhom - elektroinštalácia, bleskozvod novostavby rodinného domu, foto >>>
 • Dubovany – elektroinštalácia novostavby rodinného domu, foto >>> foto >>> foto >>> foto >>> foto >>>
 • Prašník – elektroinštalácia, bleskozvod novostavby rodinného domu, foto >>>
 • Prašník u Lajdov 272 – rekonštrukcia elektroinštalácie, foto >>>
 • Prašník - rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvod, foto >>>
 • Prašník u Lajdov - elektroinštalácia novostavby rodinného domu, foto >>>
 • Prašník pod Čelom 232 - rekonštrukcia elektroinštalácie, foto >>>
 • Vrbové 1741/12 - elektroinštalácia novostavby rodinného domu, foto >>> foto >>> foto >>> foto >>>
 • Kočín - rekonštrukcia elektroinštalácie, foto >>>
 • Vrbové - elektroinštalácia a bleskozvod novostavby rodinného domu, foto >>>
 • Prašník u Lajdov – elektroinštalácia, zabezpečovací systém a bleskozvod novostavby rodinného domu, foto >>> foto >>> foto >>> foto >>> foto >>>
 • Bratislava, Pražská 39 – rekonštrukcia elektroinštalácie bytu, foto >>> foto >>> foto >>>
 • Koniarovce – elektrická prípojka k podnikateľskému objektu, foto >>> foto >>> foto >>>
 • Piešťany, Lúčna – rekonštrukcia elektroinštalácie, foto >>> foto >>> foto >>> foto >>>
 • Piešťany, Kursalon – výmena bleskozvodu po výmene strešnej krytiny, foto >>> foto >>> foto >>> foto >>> foto >>> foto >>> foto >>>